Reklamacje

  • Każdy klient ma prawo zareklamować zakupiony u nas produkt. Podstawą reklamacji jest wada produktu powstała z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.
  • Do zgłoszenia reklamacji niezbędne jest posiadanie dokumentu zakupu, czyli paragonu lub faktury. Reklamację możesz zgłosić w formie pisemnej poprzez wypełnienie formularza (Kliknij tutaj aby pobrać) i wysłanie go na adres Babysky sp. z o.o. sp.k., ul. Przemysłowa 20, 34-400 Nowy Targ lub wiadomością e-mail na adres serwis@venicci.pl.
  • Zgłoszenie powinno zawierać żądanie naprawy na podstawie gwarancji, rodzaj towaru, datę zakupu lub numer zamówienia wraz ze wskazaniem opisu wady.
  • Reklamowany produkt wyślij na adres Babysky sp. z o.o. sp.k., ul. Przemysłowa 20, 34-400 Nowy Targ.
  • Gwarancja nie obejmuje ogólnych zużyć produktu, takich jak zużyte koła, łożyska kół, uszkodzone osłony przeciwdeszczowe, uszkodzenia mechaniczne i termiczne w tym zużyte, podarte, uszkodzone, wypłowiałe materiały i zarysowania; uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą eksploatacją w tym użytkowaniem niezgodnie z przeznaczeniem lub niewłaściwym przechowywaniem; uszkodzeń spowodowanych związanych z nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi oraz instrukcji konserwacji; produktów, które zostały zmodyfikowane, poddane nieautoryzowanemu naprawieniu lub do naprawy zostały użyte niecertyfikowane części zamienne; uszkodzeń wynikających z zaniedbań lub wypadku.
  • Odpowiedź na zgłoszoną reklamację otrzymasz do pięciu dni roboczych. Każdorazowo, przed rozpoczęciem naprawy, weryfikujemy reklamowany produkt. W przypadku uznania gwarancji za zasadną dokonujemy naprawy w terminie do 14 dni licząc od momentu dostarczenia do nas wadliwego produktu. O jej realizacji powiadomimy Cię mailowo lub smsem.
  •      W razie pytań skontaktuj się telefonicznie z naszym serwisem pod numerem telefonu +48 735 092 507 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Jeżeli nie możesz skontaktować się z nami w tym czasie, napisz na adres e-mail serwis@venicci.pl.

 

Formularz reklamacyjny

Kliknij tutaj aby pobrać wersję PDF


Kliknij tutaj aby pobrać wersję do edycji